top of page

Privacybeleid

ByImke verkrijgt informatie van bezoekers die een bestelling plaatsen. Wanneer jij ons als bezoeker informatie verstrekt, wordt deze uitsluitend gebruikt voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Wij stellen je gegevens niet beschikbaar aan derden, tenzij wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Bij het plaatsen van bestelling vragen we om je naam, het factuur- en verzendadres, je e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om je bestelling te verwerken en jou te kunnen informeren over de voortgang daarvan. Je naam, verzendadres & e-mailadres worden gedeeld met onze verzendpartner.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op jouw verzoek, op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Cookies

ByImke gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

  •  uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  •  inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  •  het laten corrigeren van fouten

  •  het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  •  intrekken van toestemming

  •  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

bottom of page